ААНБ, иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Орхон аймгаас бусад орон нутаг руу харьяаллын дагуу зорчих, мөн Орхон аймагт ирэх иргэдийн бүртгэл, судалгаа

Үндсэн мэдээлэл
Та регистерийн дугаараа зөвхөн монгол үсгийн фонтоор энэ загвараар /АА8888888/ оруулна уу
Та утасны дугаар болох 8 оронтой тоог оруулна уу