Иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Бусад орон нутгаас Орхон аймагт ирэх иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Үндсэн мэдээлэл
Та утасны дугаар болох 8 оронтой тоог оруулна уу
Та утасны дугаар болох 8 оронтой тоог оруулна уу
Та регистерийн дугаараа зөвхөн монгол үсгийн фонтоор энэ загвараар /АА8888888/ оруулна уу
Вакцин, болон өвчлөлийн мэдээлэл

Жишээ нь: Баян-Өндөр сум, Зэст баг, 1-1-1

Хувийн тээврийн хэрэгсэлгүй иргэд бөглөх шаардлагагүй: Улсын дугаарыг бичиг загвар 9999ОРА
Ар гэрийн гачигдал, буяны ажлаар зорчиж байгаа иргэд заавал нас барсны гэрчилгээ, эрүүл мэндийн шалтгаанаар зорчиж байгаа тохиолдолд 13А, 13Б маягт, Албан ажлаар зорчиж байгаа тохиолдол томилолт, хүнс, ачаа тээврээр зорчиж байгаа бол ХХААГ-ын бичиг, тухайн байгууллагын албан бичгийг тус тус хавсаргана.
Зөвхөн зураган файл хавсаргана. Нийт 5 зураг сонгох боломжтой. Зураг тус бүрийн дээд хэмжээ: 5MB, Өргөтгөл: .jpg, .jpeg, .png

Иргэний үнэмлэхээ ар, өвөр талаас зураг дарж оруулах, вакцинд хамрагдсан нотлох баримтыг хавсаргана