Иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Орхон аймгаас гарах иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Үндсэн мэдээлэл
Та утасны дугаар болох 8 оронтой тоог оруулна уу
Та утасны дугаар болох 8 оронтой тоог оруулна уу
Та регистерийн дугаараа зөвхөн монгол үсгийн фонтоор энэ загвараар /АА8888888/ оруулна уу

Жишээ нь: Баян-Өндөр сум, Зэст баг, 1-1-1

Хувийн тээврийн хэрэгсэлгүй иргэд бөглөх шаардлагагүй: Улсын дугаарыг бичиг загвар 9999ОРА
Тайлбар: Улсын бүртгэлийн цахим бүртгэлээр дахин нягталж шалгах тул худал мэдээлэл ирүүлэхгүй байхыг анхааруулж байна
Зөвхөн зураган файл хавсаргана. Нийт 5 зураг сонгох боломжтой. Зураг тус бүрийн дээд хэмжээ: 5MB, Өргөтгөл: .jpg, .jpeg, .png

Иргэний үнэмлэхээ ар, өвөр талаас зураг дарж оруулах, вакцинд хамрагдсан нотлох баримтыг хавсаргана