ААНБ, иргэдээс санал хүсэлт хүлээж авах хэсэг

Зөвхөн Орхон аймгаас бусад орон нутаг руу харьяаллын дагуу зорчих иргэдийн бүртгэл, судалгаа